Kepada sesiapa yang ingin mendapatkan produk kesihatan ini atau ingin menjadi pengedar bolehlah menghubungi Pn. Kamariah 03-6188 3625, sila layari blog ini untuk melihat peluang perniagaan dan juga produk-produk berkualiti Shuang Hor, terima kasih

Misi


MISI
Nilai Perniagaan
Kumpulan Shuang Hor berpegang teguh kepada budaya “keluarga” dan menegaskan semangat dan 5 prinsip utama, membentuk asas yang kukuh untuk perniagaan ratusan tahun, membentuk persekitaran yang khas untuk memperkembangkan Perniagaan Shuang Hor, memadukan Shuang Hor kepada satu hidup komuniti yang saling menyayang supaya semua pengedar Shuang Hor dapat merasai nilai perniagaan yang terhasil daripada 5 prinsip utama di sini, ~ “Membawa kesihatan, membawa keyakinan, membawa harapan, membawa kejayaan dan membawa kegirangan.” Inilah nilai mulia yang dicipta oleh Perniagaan Shuang Hor, juga keistimewaan Perniagaan Shuang Hor berbanding dengan perniagaan lain.

5 Prinsip Utama

Matlamat dan semangat Shuang Hor untuk meneruskan perniagaan selama-lamanya berasaskan 5 prinsip utama. Ini merupakan nilai Perniagaan Shuang Hor, juga menyerlah budaya dan corak perniagaan Shuang Hor. Dengan melaksanakan 5 prinsip utama Shuang Hor, satu situasi hidup yang sempurna dapat muncul.

Membawa Kesihatan

Shuang Hor berorientasikan kesihatan, berbagai jenis produk yang berkualiti telah dihasilkan. Di samping memperbaiki kesihatan diri, pengedar-pengedar Shuang Hor juga dapat menguatkan kesihatan orang lain. Dengan menjadi pengedar Shuang Hor, seseorang itu dapat mencapai kesihatan yang seimbang dari segi fizikal, jiwa dan mental supaya menjadi seorang yang betul-betul sihat, membentuk keyakinan yang lebih untuk diri-sendiri.

Membawa Keyakinan

Perniagaan Shuang Hor dipenuhi vitalitas hidup, menjadikan setiap pengedar Shuang Hor lebih gigih dan berkeyakinan diri. Terdapat banyak peluang mempelajari kejayaan di sini, jadi semua pengedar Shuang Hor dapat menimba ilmu dengan terus-menerus dan menambahkan keyakinan diri. Keyakinan diri boleh mencapai impian dan membawa harapan yang tidak terbatas.

Membawa Harapan

Perniagaan Shuang Hor bukan sahaja mempunyai rancangan jangka masa panjang, malah juga sebuah perniagaan yang berasaskan pengurusan ratusan tahun dan berskala pengurusan selama-lamanya. Dengan kata lain, Shuang Hor ialah satu perniagaan yang didirikan secara praktikal, dengan usaha selangkah demi selangkah, kepintaran dan keberanian. Kita bukan sahaja dapat melihat hari esok di sini, malah juga mengetahui masa depan. Semua orang mempunyai harapan di sini dan menuju ke arah kejayaan dengan perlahan-lahan kerana Shuang Hor ialah satu persekitaran penting yang dapat membawa kejayaan.

Membawa Kejayaan

Oleh kerana persekitaran Shuang Hor adalah positif dan penuh bertenaga, semua pengedar Shuang Hor dapat memperkembangkan diri dengan mudah, kejayaan adalah terbentuk di atas setiap kemajuan yang dicapai. Dengan berimpian, berteguh hati, semua orang dapat mencapai kejayaan dengan mudah di Shuang Hor tidak kira dari segi kelakuan atau pengurusan perniagaan, kerana Shuang Hor ialah amalan terbaik.

Membawa Kegirangan

Semua pengedar Shuang Hor menganggap keikhlasan sebagai titik permulaan dalam hidup dan pengurusan perniagaan. Mereka menghadapi hidup dengan perasaan girang gembira supaya dapat membawa rasa kegembiraan kepada diri sendiri dan orang lain.